ZZWD en voorzorgsmaatregelen Coronavirus


Beste bezoekers van onze locaties in Ruinen, Havelte en Dwingeloo,

Wij hebben onze regels rondom bezoek ontvangen en op bezoek gaan aangescherpt.

In afstemming met de cliëntenraad heeft ZZWD besloten om het beleid rondom het op bezoek gaan van bewoners naar hun dierbaren tijdens de kerstdagen (25, 26 en 27 december) en de jaarwisseling (30 december en 1 januari) aan te scherpen. Dit vanwege de zeer hoge landelijke besmettingscijfers en het daarmee gepaard gaande hoge besmettingsrisico. De bewoners die besluiten om wel op bezoek te gaan tijdens de feestdagen, gaan bij terugkomst tien dagen in quarantaine. Dit betekent dat zij in deze periode op hun eigen appartement verblijven. 

Bezoek in het appartement is in de quarantaine periode toegestaan en hierbij worden de landelijke maatregelen aan gehouden (1x per dag maximaal twee bezoekers). Wij volgen met dit aangescherpte beleid tevens het advies van koepelorganisatie Actiz.

Wij realiseren ons dat sommige bewoners onrustig worden van het in quarantaine verblijven. Wij hopen dat u dit mee wilt nemen in uw overweging om de bewoner op bezoek te laten komen. Bij terugkomst kan dit een extra druk op de zorg betekenen en bovenal heeft het impact op het welzijn van de bewoner. Indien besloten wordt dat de bewoner op bezoek gaat dan vragen wij u om dit aan te geven bij de zorg.


Bezoek op de locaties

Wij willen de landelijke richtlijn voor bezoek aan onze locaties met de feestdagen nog eens benadrukken. Dit betekent dat de bewoner 1x per feestdag tegelijk maximaal drie bezoekers mag ontvangen. Dit kan alleen als de 1,5 meter afstand in het appartement kan worden aangehouden. Wij willen u verzoeken om met familie en andere dierbaren goed af te stemmen wie tijdens het betreffende blok op bezoek komt. Buiten de feestdagen blijft de richtlijn maximaal twee bezoekers in één blok per dag.

Wat al was en wat blijft: houd 1,5 meter afstand van iedereen en bezoek draagt binnen in de locatie èn het appartement een mondkapje en handschoenen.

Wij moeten nog even volhouden met elkaar. Wij gaan uit van respect richting onze medewerkers als zij onverhoopt bewoners of bezoek moeten aanspreken op het niet naleven van het aangescherpte beleid. Wij doen het met en voor elkaar. Gelukkig is er uitzicht op betere tijden met de beschikbaarheid van de vaccins in januari. Dit luidt naar verwachting de weg in van terugkeer naar de gewenste leef- en werksituatie voor ons allen.

Wij blijven er alles aan doen om iedereen optimaal gezond te houden en vertrouwen erop dat u uw medewerking hieraan van harte verleent.


- Bezoek draagt mond/neuskapje en handschoenen vanaf binnenkomst (ligt bij de entree voor u klaar);

- Bezoek blijft dit dragen tijdens bezoek, ook in het appartement;

- Bezoek houdt 1,5 meter afstand van iedereen, ook van degene die wordt bezocht;

- Bezoek komt NIET binnen op onze locaties met Corona-gerelateerde klachten, ook niet met een mondkapje/handschoenen!! 


We danken u hartelijk voor uw medewerking en begrip.
 
Let op: verscherping van de maatregelen - 1 oktober 2020


Zoals we allen ongetwijfeld hebben begrepen, stijgt het aantal Corona besmettingen helaas weer hard in ons land en ook in onze regio.


Dragen van mond/neus kapjes en handschoenen

Naar aanleiding van de stijgende cijfers dragen onze medewerkers sinds het weekend van 25 september preventief mond/neus kapjes als de 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd (tijdens verlenen van zorg) en in de openbare ruimten van onze locaties.


Deze maatregel trekken we ook door naar het bezoek in onze gebouwen. Wij adviseren bezoek dringend
om vanaf heden vanaf binnenkomst van het gebouw en in het appartement een mondkap/neuskapje en handschoenen te dragen. Daarnaast raden wij vanuit hygiëne perspectief aan om de mond/neuskapjes en handschoenen te gebruiken die wij u bij binnenkomst aanbieden en geen eigen materiaal te gebruiken.


We doen zo samen ons uiterste best om op deze wijze onze bewoners, medewerkers en uzelf te beschermen tegen het virus.


Tevens willen we u nog eens vriendelijk wijzen op de overige richtlijnen die van groot belang blijven bij bezoek:


  1. Altijd 1,5 meter afstand houden van iedereen;
  2. Bezoek temperatuurt zichzelf thuis en bewoners worden door de zorg dagelijks getemperatuurd;
  3. Men dient klachtenvrij te zijn (geen koorts, benauwdheid, hoesten);
  4. Bezoek moet handen wassen voor het naar binnen gaan;
  5. Bezoek moet bij de deur intekenen vanwege eventueel contactonderzoek;
  6. Bezoek wordt gevraagd zich via de kortste weg naar het appartement te begeven en spreekt niet af in algemene ruimten, restaurant etc. Dit betekent ook dat we geen verjaardagen vieren in algemene ruimten;
  7. Het is gewenst dat bezoek vooraf aan de bewoner laat weten dat hij/zij komt zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat algemene ruimten, restaurant worden betreden.

Voor onze bewoners geldt:

  1. Altijd 1,5 meter afstand houden;
  2. Indien klachtenvrij mag men naar buiten gaan zonder restricties. Hierbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid en het hanteren van de landelijke richtlijnen.

We hebben er alle vertrouwen in dat we ook deze fase van het Corona tijdperk in goede samenwerking met elkaar kunnen doorstaan. We zijn u wederom heel dankbaar voor uw begrip en medewerking.


Voor algemene vragen over ons beleid ten aanzien van het Coronavirus kunt u mailen naar corona@zzwd.nl


Nabij, Vertrouwd en Gastvrij -
Voor ons de kernwoorden die we elk met een hoofdletter schrijven.

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, oftewel ZZWD, is de meest complete zorgaanbieder in de Drentse gemeenten Westerveld en De Wolden. Onze medewerkers en vrijwilligers ondersteunen (voornamelijk) ouderen met diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, dicht bij familie, vrienden en kennissen. Dit kan zijn door ondersteuning in de huishouding of door een bezoek thuis door een van onze verpleegkundigen.

Lukt het thuis niet meer dan biedt ZZWD wonen met (24-uurs)zorg in Diever, Dwingeloo, Ruinen en Havelte.
In deze dorpen (m.u.v. Diever) heeft ZZWD ook de mogelijkheid om tijdelijk te verblijven in een van onze gastenverblijven, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

Het activiteitenprogramma Welkom bieden wij naast de genoemde dorpen ook aan in Diever en Koekange.
Activiteiten waar u zich prettig bij voelt.

Gezond eten is belangrijk, wilt u gezellig samen eten kom dan naar een van onze restaurants in Dwingeloo of Ruinen.
Maaltijdservice Thuis van ZZWD bezorgt warme maaltijden in de gehele regio. U heeft altijd keuze uit heerlijke gerechten.

ZZWD heeft voor iedereen een oplossing op maat, met de gewenste zorg en/of dienstverlening. Dit kan vaak snel worden geregeld.
Komt u gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Contact
Wilt u meer informatie over een van onze producten of diensten? Heeft u thuiszorg nodig?
Bel hiervoor op werkdagen met onze afdeling Klantondersteuning in Dwingeloo, tel 088-9684096.
U kunt ook een bericht via het contactformulier sturen, u wordt dan door ons teruggebeld. Klik hier voor het contactformulier
Bekijk hierboven de film van ZZWD