Thuiszorg in en om Vledder

Vledder, een gezellig dorp in Zuidwest Drenthe. Het is het dorp waar u waarschijnlijk al heel lang, misschien al uw hele leven, woont. Wanneer u behoefte heeft aan thuiszorg, dan kunt u in Vledder een beroep doen op ZZWD. Onze ondersteuning is gericht op het zo lang mogelijk 'zelfstandig' thuis kunnen blijven wonen en functioneren. U geeft aan wat wel en niet (meer) mogelijk of gewenst is. Dit kan ook om een tijdelijke situatie gaan of om een eenmalige handeling, bijvoorbeeld als uw partner er een dag niet is. Of als u zelf 'eempies wilt bijkomen'.

Om gebruik te maken van onze thuiszorg hoeft u geen lid te zijn van ZZWD. Wij maken met u persoonlijk afspraken rondom de gevraagde ondersteuning en de tijdstippen waarop wij deze bieden. En hebt u een indicatie nodig om de door u benodigde zorg vergoed te krijgen, dan helpen wij u daar graag bij.


Kijkt u bij 'diensten en zorg' voor meer informatie over onze Maaltijdservice Thuis, hulp bij het huishouden, de dagactiviteiten, persoonlijke verzorging en verzorgd logeren in een van onze woonservicecentra.

​Nabij, Vertrouwd & Gastvrij

Onze medewerkers zijn altijd dichtbij en zijn die goede buur in Vledder waarop u altijd kunt rekenen. Zij zijn bekend met de omgeving en werken in kleine, vaste (dus vertrouwde) teams. De teamleden voor de zorg zijn opgeleid als verpleegkundige of verzorgende, u kunt hen makkelijk telefonisch bereiken mocht het nodig zijn.

Komt u gerust eens langs op het steunpunt van onze thuiszorg in Vledder.

Thuiszorg Zuidwest-Drenthe
Lesturgeonplein 10 A
8381 BX  Vledder

Heeft u vragen?
Thuiszorg Zuidwest-Drenthe
✆ 088 - 96 840 95
24 uur per dag bereikbaar