Kwaliteitsjaarverslagen


Hieronder kunt u de jaarverslagen Kwaliteit van ZZWD downloaden, die wij op grond van het in 2017 van kracht geworden Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg openbaar publiceren.

Met het kwaliteitsverslag verantwoorden zorgorganisaties zich over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit. Het kwaliteitsverslag is openbaar en daarmee vormt het een verantwoordingsdocument zowel intern als extern.

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in januari 2017 het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Door het op te nemen in haar Register heeft het Kwaliteitskader een wettelijke basis gekregen voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. 
Het doel van het nieuwe Kwaliteitskader is drieledig:
- Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg;
- Het biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken;
- Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe Kwaliteitskader is de focus op het samen leren en verbeteren, zowel binnen organisaties als organisaties gezamenlijk.

Zorgkaart Nederland


Wat is Zorgkaart Nederland?

ZKN biedt onafhankelijke keuze-informatie om patiënten te helpen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij hun wensen. ZorgkaartNederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

ZorgkaartNederland is een manier om patiënten een stem, invloed en keuze-informatie te geven. Want in de zorg gaat het om u, of u nou vaak of af en toe bij een dokter komt.

ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. De waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen zorg ervaren. Ook biedt ZorgkaartNederland andere informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders. Bijvoorbeeld in keuzehulpen. Die kunt u gebruiken om te kijken welk ziekenhuis voor uw aandoening het beste voldoet aan uw wensen.

Hier
kunt u de waarderingen zien voor de door ZZWD geleverde zorg. Wij nodigen u ook uit om hier uw eigen waardering voor de door ons geleverde zorg aan te geven.
Heeft u vragen?
Neem contact op
met onze klantondersteuning:
✆ 088 - 96 840 96