ZZWD Algemeen

Zorgcentra Zuidwest-Drenthe is ontstaan op 1 januari 1997 uit een fusie van drie verzorgingshuizen: De Molenhof in Havelte, De Priensenije in Ruinen en De Weyert in Dwingeloo. In 2005 is de stichting begonnen met thuiszorg in de aanleunwoningen van de verzorgingshuizen en in het Jan Thijs Seinenhof in Diever.
Naast de zorg in de locaties en de thuiszorg staat de organisatie goed bekend om de verschillende activiteiten, verzorgd logeren en niet in het minst om haar Maaltijdservice Thuis.

In het voorjaar van 2014 veranderde de naam van de stichting in Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, of kortweg ZZWD.
De term “zorgcentra” sloot niet meer aan bij het brede pakket diensten en zorg dat de organisatie tegenwoordig levert. De naamswijziging laat de veelgebruikte werknaam ZZWD intact, ZZWD is nu de naam waaronder de organisatie zich presenteert.De thuiszorg van ZZWD gebruikt de naam Thuiszorg Zuidwest-Drenthe.

ZZWD is een kleinschalig opgezette organisatie. De dienstverlening en zorg vinden plaats in en vanuit drie woonzorglocaties en zes thuiszorgsteunpunten in verschillende dorpen in de regio Zuidwest-Drenthe.
De organisatie kent een flexibele structuur met korte beslislijnen. ZZWD wil lokaal beschikbaar en toegankelijk voor haar cliënten zijn. De uitvoering van de zorg- en dienstverlening wordt in de directe woonomgeving van de cliënt georganiseerd en aangestuurd. Dit zijn belangrijke elementen voor ZZWD om cliëntgerichtheid en vraaggestuurd werken vorm en inhoud te geven.

ZZWD werkt samen met andere zorgaanbieders, maar wil vanuit een zelfstandige positie bijdragen aan de keuzemogelijkheden voor cliënten. De stichting heeft een algemene signatuur. In de drie verzorgingshuizen heeft de stichting geestelijke verzorging beschikbaar.

ZZWD is maatschappelijke sterk ingebed in het werkgebied. Er is een wederzijdse grote betrokkenheid tussen de lokale gemeenschappen en de locaties in de dorpen. De ongeveer 400 vrijwilligers getuigen hiervan. Er zijn rond de 400 medewerkers aan de organisatie verbonden, Daarmee behoort ZZWD tot de grotere werkgevers in de regio.

ZZWD heeft in 2007 voldaan aan de eisen van het Bronzen Keurmerk. Dit kwaliteitskeurmerk is ingesteld door zorgverzekeraar Achmea. 

Heeft u vragen?
Neem contact op
met onze klantondersteuning:
✆ 088 - 96 840 96