GOEDE CLIËNTWAARDERING 2018

78,2%

97,4%
BEVEELT IN 2018
ZZWD AAN BIJ FAMILIE, VRIENDEN EN KENNISEN
ZZWD vermelding op Zorgkaart Nederland
Klachten, verbeterpunten en complimenten
Al langere tijd worden er binnen ZZWD systematisch de klachten en verbeterpunten geregistreerd.
Sinds de 2e helft van 2014 worden ook complimenten geregistreerd.

Veel klachten en uitingen van ongenoegens worden direct tussen medewerker en klant opgelost. Problemen worden vaak niet groter doordat ze meteen worden opgepakt. Door de korte lijnen en de kleine teams is het melden van een klacht voor de cliënt zeer laagdrempelig.

Trends uit de klachten en verbeterpunten in 2018

• Gemis van aandacht / praatje maken
• De wisselende gezichten / uitzendkrachten
• Communicatie m.b.t. de zorgverlening naar klant/naasten


Trends uit de complimenten in 2018 

• De aandacht die men krijgt / praatje maken
• Vaste gezichten / medewerkers
• Communicatie m.b.t. de zorgverlening naar klant / naasten

Deels zijn deze trends in de teams zelf al verbeterd, deels is dit op organisatieniveau opgepakt.