Vrijwilligers zet uw talent in


Zonder vrijwilligers zou ZZWD niet zijn wat zij nu is. Vrijwilligers zijn niet weg te denken!
Wij zetten onze vrijwilligers dan ook graag regelmatig in het zonnetje.

    eens iets doen voor een ander
    daar wordt iedereen blij van
    die ander, omdat ie geholpen is
    en de vrijwilliger omdat het zoveel voldoening geeft


Ruim 300 vrijwilligers zijn bij ZZWD op verschillende terreinen actief zoals bij de dagactiviteiten, bij diverse activiteiten op onze locaties, bij de groepsverzorging, in de winkels, voor het verzorgen van koffie en thee, de bediening in het restaurant en niet in het minst bij het bezorgen van de maaltijden van Maaltijdservice Thuis.

Wilt u uw talent inzetten door als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan, of wilt u eerst meer informatie?
Neemt u dan contact op met Janneke Schieving, adviseur informele zorg en welzijn.
Janneke is bereikbaar via vrijwilligers@zzwd.nl of telefonisch 06-51902154.

Bij een definitieve aanstelling bent u verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren (hier zijn geen kosten aan verbonden).

Vrijwilligerswerk daar wordt iedereen blij van!

​Mantelzorgers net zoals thuis


De samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers is van grote waarde voor onze klanten, waarbij het gaat om de kwaliteit van zijn of haar leven. Samenwerking met mantelzorgers is een wezenlijk onderdeel bij ZZWD, De wensen en behoeften van de klant vormen het vertrekpunt voor het handelen door medewerkers en vrijwilligers ZZWD. De regie ligt bij de klant. Verhuist u naar een van onze locaties en wilt u uw mantelzorg behouden, net zoals thuis, dan is dat aan u. U bepaalt of uw mantelzorger een bijdrage levert. In onze folder "Mantelzorg goed voor elkaar" leest u meer hierover.
Heeft u vragen?
Neem contact op
met onze klantondersteuning:
✆ 088 - 96 840 96