Thuiszorg in en om Havelte

Havelte, een gezellig brinkdorp in Zuidwest Drenthe. Het is het dorp waar u waarschijnlijk al heel lang, misschien al uw hele leven, woont. Wanneer u behoefte heeft aan thuiszorg, dan kunt u in Havelte een beroep doen op ZZWD. Onze ondersteuning is gericht op het zo lang mogelijk 'zelfstandig' thuis kunnen blijven wonen en functioneren. U geeft aan wat wel en niet (meer) mogelijk of gewenst is. Dit kan ook om een tijdelijke situatie gaan of om een eenmalige handeling, bijvoorbeeld als uw partner er een dag niet is. Of als u zelf 'eempies wilt bijkomen'.

Om gebruik te maken van onze thuiszorg hoeft u geen lid te zijn van ZZWD. Wij maken met u persoonlijk afspraken rondom de gevraagde ondersteuning en de tijdstippen waarop wij deze bieden. En hebt u een indicatie nodig om de door u benodigde zorg vergoed te krijgen, dan helpen wij u daar graag bij.


Kijkt u bij 'diensten en zorg' voor meer informatie over onze Maaltijdservice Thuis, hulp bij het huishouden, de dagactiviteiten, persoonlijke verzorging en verzorgd logeren in een van onze woonservicecentra.

​Nabij, Vertrouwd & Gastvrij

Onze medewerkers zijn altijd dichtbij en zijn die goede buur in Havelte waarop u altijd kunt rekenen. Zij zijn bekend met de omgeving en werken in kleine, vaste (dus vertrouwde) teams. De teamleden voor de zorg zijn opgeleid als verpleegkundige of verzorgende, u kunt hen makkelijk telefonisch bereiken mocht het nodig zijn.

Komt u gerust eens langs op ons kantoor aan Hofweg 25 in Havelte. 
Heeft u vragen?
Thuiszorg Zuidwest-Drenthe
✆ 088 - 96 840 95
24 uur per dag bereikbaar