Janneke Schieving (ZZWD) en Werner Hoff (Welzijn MensenWerk) met de Compaan.

WESTERVELD VERBONDEN!
Welzijn Mensenwerk (WMW) en ZZWD werken in het project ‘Westerveld verbonden!’ nauw samen om ouderen te bereiken in de gemeente Westerveld. Deze ouderen worden middels het gebruik van een beeldscherm van Compaan ondersteund om zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te blijven en deel te kunnen blijven nemen aan het sociale leven. Het beeldscherm is hierbij het instrument voor communicatie en sociale activatie. Toename in zelfregie en zelfredzaamheid en afname van een gevoel van eenzaamheid zijn beoogde resultaten.
 

MEER VEERKRACHT, LANGER THUIS
Een beweging op gang brengen, dat is wat FNO Zorg voor Kansen met Meer Veerkracht, Langer Thuis wil bereiken. Een beweging die op termijn een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking. FNO Zorg voor Kansen vindt dat een kwetsbare gezondheid een zinvol en betekenisvol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis wil FNO Zorg voor Kansen alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking, in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te wonen.

PROJECT
Lees hier meer over het project 'Westerveld verbonden!' dat een van de gehonoreerde projecten is in het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO Zorg voor Kansen.