Heeft u een klacht?Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe kent verschillende manieren waarop cliënten verbeterpunten, onvrede of klachten kunnen uiten.Onze algemene klachtenprocedure


Stap 1 –


Wanneer u ontevreden bent over een dienst of product van ZZWD, dan kunt hierover uiteraard contact met ons opnemen. U gaat dan eerst een gesprek aan met een van de betrokken medewerkers, en/of neemt u contact op met de teamleider van de locatie die het betreft. U gaat met elkaar in gesprek over uw punt(en) van ontevredenheid en probeert samen tot duidelijkheid en/of een oplossing te komen.

Stap 2 –


Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een stap verder gaan en in contact treden met onze externe onafhankelijke klachtenfunctionaris dhr. Geert Wubs. Dit kunt u uitsluitend doen door uw klacht op schrift te stellen en de brief via de post op te sturen naar:

ZZWD
T.a.v. onafhankelijk klachtenfunctionaris ZZWD
Postbus 28
7990 AA Dwingeloo

Klachten worden alleen in behandeling genomen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris als de voorgaande stappen zijn doorlopen.


Stap 3 –

Geschillencommissie

Bent u na het traject zoals hierboven beschreven in stap 1 en 2 niet tot een oplossing gekomen?
Dan kunt u bij de Geschillencommissie uw klacht indienen (hieraan zijn kosten verbonden).

Per 1 januari 2017 is ZZWD aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen een verpleeghuis, een verzorgingshuis en zorgaanbieders van geboortezorg die zijn aangesloten bij Actiz of BO Geboortezorg. Alvorens u hier een klacht kunt indienen heeft u in de lijn bij de zorgaanbieder geklaagd en hem/haar zes weken de tijd gegeven om uw klacht op te lossen.

Geschillencommissie zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

U kunt HIER onze klachtenreglement vinden.


Klachten in het kader van de Wet Zorg & Dwang (WZD)


Klachten vanuit cliënten of hun naasten in het kader van de Wet Zorg & Dwang besteden wij uit aan het KCOZ (Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg). 

Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend. U dient de klacht in via ZZWD, die de klacht doorstuurt naar de KCOZ. Hierdoor is gewaarborgd dat cliënten en hun vertegenwoordigers op één adres terecht kunnen met klachten.

Een klacht in het kader van de WZD kan uitsluitend worden ingediend middels een brief via de post naar:

ZZWD
T.a.v. de bestuurssecretaris
Postbus 28
7990 AA Dwingeloo