Klachtencommissie

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe kent verschillende manieren waarop cliënten verbeterpunten, onvrede of klachten kunnen uiten. Onderaan deze pagina vindt u de folder 'Klagen mag' waarin verschillende manieren van klachtenbehandeling worden beschreven.

Het is wettelijk voorgeschreven dat er een klachtencommissie aanwezig is.
De klachtencommissie van ZZWD bestaat uit vijf onafhankelijke personen. Zij zijn voorgedragen door de cliëntenraden, de ondernemingsraad en de directie, maar werken niet bij ZZWD.

Onderaan deze pagina vindt u ook het ZZWD Klachtenreglement, met onder meer wie een klacht kan indienen bij de klachtencommissie. De klacht moet schriftelijk worden ingediend bij:

Klachtencommissie Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe
Postbus 28
7990 AA Dwingeloo

Per 1 januari 2017 is ZZWD aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.
Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen een verpleeghuis, een verzorgingshuis en zorgaanbieders van geboortezorg die zijn aangesloten bij Actiz of BO Geboortezorg. Alvorens u hier een klacht kunt indienen heeft u in de lijn bij de zorgaanbieder geklaagd en hem/haar zes weken de tijd gegeven om uw klacht op te lossen.

Bent u na het traject met de Klachtencommissie ZZWD niet tot een oplossing gekomen?
Dan kunt u bij de Geschillencommissie uw klacht indienen (hier zijn kosten aan verbonden).

Geschillencommissie zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag