Heeft u een klacht?Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe kent verschillende manieren waarop cliënten verbeterpunten, onvrede of klachten kunnen uiten.Onze klachtenprocedure

Stap 1 –


Wanneer u ontevreden bent over een dienst of product van ZZWD, dan kunt hierover uiteraard contact met ons opnemen. In beginsel gaat u een gesprek aan met een van de betrokken medewerkers, of neemt u contact op met de teamleider van de locatie die het betreft. U gaat met elkaar in gesprek over uw punt(en) van ontevredenheid en probeert samen tot duidelijkheid en/of een oplossing te komen.

Stap 2 –


Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een stap verder gaan en contact opnemen met onze interne klachtenfunctionaris. U kunt een afspraak maken via ons secretariaat op telefoonnummer 088-9684082.

Stap 3 –


Wanneer de interne klachtenfunctionaris u niet naar tevredenheid helpt, dan kunt in contact treden met onze externe onafhankelijke klachtenfunctionaris dhr. Geert Wubs.

Dit doet u schriftelijk middels een brief via de post, geadresseerd aan:

ZZWD

T.a.v. onafhankelijk klachtenfunctionaris ZZWD

Postbus 28
7990 AA Dwingeloo

Klachten worden alleen in behandeling genomen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris als de voorgaande stappen zijn door lopen.


Geschillencommissie

Per 1 januari 2017 is ZZWD aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen een verpleeghuis, een verzorgingshuis en zorgaanbieders van geboortezorg die zijn aangesloten bij Actiz of BO Geboortezorg. Alvorens u hier een klacht kunt indienen heeft u in de lijn bij de zorgaanbieder geklaagd en hem/haar zes weken de tijd gegeven om uw klacht op te lossen.

Stap 4 –


Bent u na het traject zoals hierboven beschreven in stap 1 t/m 3 niet tot een oplossing gekomen?
Dan kunt u bij de Geschillencommissie uw klacht indienen (hieraan zijn kosten verbonden).

Geschillencommissie zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag