Meten van kwaliteit en toezicht

Interne audits
In 2018 werden 18 interne audits gehouden met de onderstaande onderwerpen.
  • Hygiëne
  • Gebruik ECD algemeen
  • Medicatieveiligheid
  • Voedselhygiëne
  • Zorgleefplan en registratie vrijheidsbeperkende maatregelen
Externe audits
In 2018 werd eenmaal een externe audit gehouden.

Bezoek inspectie

In augustus 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek gebracht aan de locatie in Dwingeloo.