Innovatie en samenwerkingLerend Netwerk

In 2018 is het lerend netwerk waarvan ZZWD deel uitmaakt uitgebreid naar in totaal 5 organisaties.
Een samenwerkingsconvenant is gesloten met de volgende organisaties:

  • Zorggroep Tangenborgh
  • NNCZ
  • Zorggroep Drenthe
  • De Westerkim
De nadruk van dit lerend netwerk ligt op het dynamisch ontwikkelproces van samen leren en verbeteren.
De deelnemende organisaties willen o.a. met de samenwerking binnen het netwerk vormgeven aan het continue verbeteren.

In het lerend netwerk staat het van elkaar leren centraal. Kwaliteitsplan en –verslag zijn de basis voor uitwisseling van feedback, ideeën, expertise, producten, hulpmiddelen, etc. Dit kan aangevuld worden met werkbezoeken, consultatie, benchmarking en vormen van intervisie op verschillende niveaus of gericht op specifieke thema’s vanuit kwaliteitsplannen.

Onderwerpen in 2018

In 2018 is verkend op welke onderwerpen we gebruik kunnen maken van elkaars expertise en ervaringen kunnen delen.
Verder is er feedback gegeven op elkaars kwaliteitsplannen. Ook zijn ervaringen over het opstellen van kwaliteitsplan en –verslag met elkaar gedeeld.

Agenda 2019 afdeling Kwaliteit

- Ontwikkelen kwaliteitsvenster / kwaliteitsfoto
- Intercollegiaal toetsen realisatie kwaliteitskader
- Externe voorzitterschap bij calamiteitenonderzoek
- Administratieve lastenverlichting


Agenda 2019 afdeling P&O

- Invulling geven aan het ‘functiegebouw leren en ontwikkelen'.
- Inhoud geven aan gezamenlijke leer- en ontwikkelprogramma’s voor de praktijkexperts en werkbegeleiders.
- Het uitwisselen van ervaringen met het reguliere onderwijs op mbo- en hbo-niveau, alsmede met particuliere onderwijsaanbieders.
- Het uitwisselen van ervaringen met intern toegepaste leer- en ontwikkelprogramma’s.
- Het uitwisselen van informatie of diensten bij allerlei HRM- en HRD-vraagstukken.
Overige samenwerkingsverbanden

Compaan > De tablet speciaal voor ouderen

Practoraat Zorg en Technologie
Specialist Ouderengeneeskunde en Psycholoog
Tandartszorg