← Vorige pagina
ZZWD gestart met project In voor Mantelzorg
28 november 2014


ZZWD gestart met ‘In voor Mantelzorg’

De officiële aftrap van het project ‘In voor Mantelzorg’ bij ZZWD, dat de titel heeft ‘Goed voor elkaar’ vond plaats op donderdag 6 november jl. Onder leiding van projectleider Janneke Schieving werkt ZZWD aan het team van de toekomst als ondersteuning rondom de klant. Daarin staat volgend jaar naast de vrijwilliger en professionele medewerker de mantelzorger centraal. Binnen de zelfsturende teams wordt de samenwerking met mantelzorgers geborgd. Als eerste stap is een projectteam opgericht bestaande uit mantelzorgers, medewerkers, een teamleider, casemanager en projectleider. Van hieruit wordt het project verder ontwikkeld binnen de organisatie.

Oog en oor voor positie mantelzorger
De officiële aftrap begon met de toneelvoorstelling Familiefabels van Vilans in de Veldkei te Havelte. In de voorstelling werden verschillende mythen rond familieparticipatie op een rijtje gezet en ontzenuwd voor mantelzorgers en medewerkers van ZZWD. Gerard Schoep, directeur, tijdens zijn welkomstwoord: “Wij hebben al langer oog en oor voor de positie van mantelzorgers, voor de positie van familie, buren, vrienden die zorgdragen voor een geliefde, een verwant. Niet voor niets hebben wij enige jaren geleden het boekje ‘Help, mijn moeder wordt oud!’ uitgegeven, waarin verhalen en ervaringen van met name kinderen in de rol van mantelzorger voor hun ouder(s) zijn opgetekend. Dit als blijk van erkenning en ondersteuning.”

Verschillende invalshoeken mantelzorg
Als het gaat om mantelzorg ziet Gerard Schoep voor ZZWD drie invalshoeken: Als eerste de samenwerking met mantelzorgers. Ten tweede wat kunnen wij betekenen voor mantelzorgers en hoe kunnen we hen ondersteunen om de rol van mantelzorger zo goed mogelijk te blijven vervullen. En als derde invalshoek hoe gaan wij als werkgever om met medewerkers die zelf mantelzorger zijn.
Goed voor elkaarHet project heeft de titel ‘Goed voor elkaar’ gekregen. Als we goed voor elkaar zijn, als we het goed voor elkaar hebben, dan hebben we het ook goed mét elkaar.
Als blijk van erkenning en ondersteuning hebben deze week alle 1e contactpersonen van ZZWD-klanten een heerlijke chocoladeletter ontvangen van Sint met een toepasselijk gedicht erbij .