← Vorige pagina
ZZWD breidt opleiden in de zorg verder uit
26 september 2018


Dwingeloo 24 september 2018

In september zijn in totaal 50 leerlingen / stagiaires gestart bij Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe met een opleiding in de zorg. Daarmee is het aantal opnieuw toegenomen. ZZWD speelt hiermee in op de arbeidsmarktproblematiek in de zorg. In januari van dit jaar sloot ZZWD zich aan bij het Regionaal Actieplan Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) waarbij onder meer de focus ligt op het opleiden en ontwikkelen van professionals voor nu en in de toekomst en het vergroten van het aantal leer- en stageplekken.

Arbeidsmarktproblematiek
Het actieplan, waarin het aanpakken van de tekorten centraal staat, wordt gecoördineerd door Zorgplein Noord, het grootste werkgeversverband in zorg en welzijn in Noord-Nederland. Samen met werkgevers, onderwijs, overheid en andere relevante partners wordt gewerkt aan een leefbaar en toekomstbestendig Noord-Nederland.

Uitbreiding begeleidingscapaciteit ZZWD
De groep met leerlingen en stagiaires is nu dusdanig groot dat ZZWD de capaciteit van de begeleiding ook heeft uitgebreid met het aanstellen van Willem van den Berg als praktijkopleider in opleiding. Samen met de huidige praktijkopleider Jolanda Trompetter en de 51 interne studentencoaches begeleiden zij de enthousiaste groep leerlingen en stagiaires van verschillende opleidingsniveaus. Willem heeft net als Jolanda een zorgachtergrond en werkt daarnaast nog een aantal uren per week als woonbegeleider bij ZZWD.

Opleiden en ontwikkelen van professionals voor nu en in de toekomst
ZZWD leidt continu eveneens intern medewerkers op en faciliteert hen bij de verdere ontwikkeling in de eigen functie, bijvoorbeeld middels e-learning en vaktechnische lessen over diverse onderwerpen. Medewerkers krijgen binnen de organisatie ook de kans om door te groeien, zo volgen nu een aantal verzorgenden IG de opleiding tot verpleegkundige.

Dinsdag 2 oktober speeddates voor werken in de zorg
Op 2 oktober houdt ZZWD speeddates voor geïnteresseerden voor werken in de zorg, ook voor mensen zonder ‘zorgdiploma’. Middels korte gesprekken op de verschillende locaties wordt gekeken naar de mogelijkheden om te werken in de zorg. Zo kan iemand die wel affiniteit heeft met de zorg maar geen geschikt diploma starten met een BBL-opleiding, waarbij drie jaar lang 4 dagen in de week wordt gewerkt en men een dag in de week naar school gaat. ZZWD kiest daarbij bewust voor de gecombineerde opleiding van Verzorgende IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg. De scheiding tussen zorg en welzijn vervaagt steeds meer, het welbevinden van cliënten staat voorop. ZZWD faciliteert medewerkers om het ontbrekende deel van de opleiding te volgen. Kijk op de site en social media voor meer informatie over de speeddates.

Welkom voor alle studenten
Op 24 september zijn de 50 studenten uitgenodigd, zij worden die ochtend welkom geheten en succes toegewenst door Gerard Schoep (directeur), Jolanda Trompetter en Willem van den Berg.

Erkend leerbedrijf
ZZWD leidt al jarenlang studenten op, op allerlei niveau, in de zorg, voor welzijnswerk, voor de facilitaire en voedingsdiensten en op administratief gebied en is hiervoor erkend als leerbedrijf door de adviseur van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs (SBB). Het komt geregeld voor dat studenten vanuit hun stage als weekend- en vakantiemedewerker worden ingezet en zo ervaring op kunnen doen.