← Vorige pagina
Voorbereiding bouw 'Paviljoen' Havelte gestart
13 maart 2019


P E R S B E R I C H T

Dwingeloo, 11 maart 2019

Voorbereiding bouw ‘Paviljoen’ in Havelte gestart

Actium en Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) realiseren in Havelte ontmoetingsruimten op het braakliggende terrein tussen de 24 nieuwe zorgwoningen aan de Molenweg en de 19 voormalige aanleunwoningen van De Molenhof aan de Hofweg. ‘Het Paviljoen’ met een oppervlakte van ca. 400 vierkante meter krijgt met beide wooncomplexen een directe verbinding. Daarbij wordt bij de woningen aan de Hofweg een nieuwe entree met lift en trappenhuis gerealiseerd. Als alles volgens verwachting loopt, start de bouw direct na de zomer. De ruimten kunnen dan in het voorjaar van 2020 in gebruik genomen worden.

In januari 2018 verhuisden de bewoners van verzorgingshuis De Molenhof naar de door Actium nieuw gebouwde zorgwoningen. Vervolgens werd De Molenhof gesloopt met de bedoeling op de vrijkomende grond aanvullende voorzieningen te realiseren zoals een gemeenschappelijke huiskamer en een ruimte met een restaurantfunctie. De ontwikkeling en bouw daarvan werden opgeschort, omdat diverse partijen zich afvroegen of op die plek misschien een nieuw dorpshuis zou kunnen komen ter vervanging van De Veldkei. Gemeente Westerveld, Welzijn MensenWerk en ZZWD presenteerden daarvoor een idee. Na felle discussies binnen het dorp haalde dat voorstel het niet. Dit betekende dat Welzijn MensenWerk aan de slag ging met De Veldkei en ZZWD de draad weer moest oppakken om de gewenste voorzieningen met de werknaam ‘het Paviljoen’ te realiseren. Samen met Actium wordt daar nu vorm aangegeven. Actium is opdrachtgever en wordt eigenaar van de nieuwe voorziening. ZZWD gaat de ontmoetingsruimten huren.

Naar de realisatie van de ontmoetingsruimten wordt door de bewoners van beide wooncomplexen reikhalzend uitgekeken, weet Gerard Schoep (directeur van ZZWD): “Laat ik er niet omheen draaien, het gemis van een adequate ontmoetingsruimte zoals voorheen in De Molenhof laat zich voelen. Het letterlijke gat tussen de 24 nieuwe appartementen aan de Molenweg en de 19 voormalige aanleunwoningen aan de Hofweg schept een ongewenste afstand. Het is belangrijk dat er voor de bewoners nu concreet zicht is op ‘het Paviljoen’ zoals we beoogden bij de plannen over vervanging van De Molenhof. Mooi dat de bewoners daar over een jaar gebruik van kunnen maken”.