← Vorige pagina
Unieke afspraken over wonen, welzijn en zorg op één plek in Ruinen
01 juli 2015


Persbericht

Zuidwolde, 30 juni 2015

Unieke afspraken over wonen, welzijn en zorg op één plek in Ruinen

Op het terrein van het voormalige zorgcentrum De Priensenije aan de Jan Wierengaweg staan nieuwe seniorenwoningen, zijn de bestaande woningen tot hedendaagse zorgwoningen gerenoveerd en is het nieuwe dorpshuis ’t Neie Punt gebouwd. Bewoners van de zorgwoningen kunnen binnendoor naar het dorpshuis dat ook voor hen als ontmoetings- en ontspanningsplek fungeert.

’t Neie Punt neemt de functie van het huidige dorpshuis de Tump over. Dat gebouw wordt gesloopt en aansluitend geschikt gemaakt voor woningbouw.

Vandaag tekenden het Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) en de gemeente de huurovereenkomsten, waardoor het samenhangende aanbod van wonen, welzijn en zorg in Ruinen een feit is.

Woningcorporatie Actium is eigenaar van het totale complex aan de Jan Wierengaweg. ZZWD is hoofdhuurder van de zorgwoningen en ’t Neie Punt. ZZWD, Actium, Welzijn De Wolden en de gemeente werken nauw samen om deze unieke samenhang tussen wonen, welzijn en zorg tot stand te brengen.

’t Neie Punt wordt een voorziening die zowel het verenigingsleven, lokale organisaties en ZZWD en hun klanten faciliteert met activiteitenruimten, vergaderruimten, spreekruimte en een restaurantdeel. Daarnaast zijn er zes gastenverblijven voor kortdurend verblijf, het verzorgd logeren.
Het gerenoveerde zorgdeel van het complex bestaat uit drie groepswoningen (met eigen zit-slaapkamer en sanitair) voor in totaal 20 ouderen met geheugenproblematiek alsmede 37 individuele twee-kamerzorgwoningen. Daarnaast staan er op het terrein 30 seniorenwoningen. Vanaf 24 augustus verhuizen de bewoners van de tijdelijke huisvesting aan de Westerstraat naar de zorgwoningen aan de Jan Wierengaweg.

De oplevering van het nieuwe dorpshuis staat gepland in juli 2015. Vanaf 31 augustus wordt ’t Neie Punt als dorpshuis in gebruik genomen door de verenigingen en organisaties. De officiële opening staat gepland in de laatste week van oktober.