← Vorige pagina
Themabijeenkomst Bewindvoering en dementie in Zuidwolde
19 november 2018


Welzijn De Wolden, Icare, ZZWD, Zorggroep Noorderboog en Treant hebben de handen in een geslagen en organiseren meerdere informatieavonden voor mantelzorgers rondom een medemens met dementie. 

Wij nodigen u van harte uit nodigen voor: 

Het thema Bewindvoering en dementie

Datum :29 november 2018
Tijdstip :19.30-21.00 uur
Plaats :Tonckenshuys, Meppelerweg 22 te Zuidwolde

De onderwerpen die deze avond besproken worden zijn:
Bewind & curatele, algehele notariële volmacht & levenstestament.
Tevens is er tijd om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Wij stellen het erg op prijs als u deze avond aanwezig bent.
Meld u aan vóór 21 november a.s. bij het Tonckenshuys of via de mail bij gerriederoo@welzijndewolden.nl,
m.feddema@zzwd.nl of r.leffers@treant.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens de voorbereidingsgroep

Riëtte Leffers