← Vorige pagina
Kwaliteitsjaarverslag 2018
10 juli 2019


Het kwaliteitsverslag wordt voor definitieve vaststelling besproken met vertegenwoordiging van cliënten, van (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden, en met ten minste twee collega zorgorganisaties uit het Lerend Netwerk Drenthe.

Dit verslag heeft de status’voorlopig vastgesteld’ omdat we de bespreking met de genoemde vertegenwoordigingen en collega’s niet voor 1 juli hebben kunnen afronden, terwijl op die datum het verslag wel gepubliceerd moet zijn.