← Vorige pagina
Gediplomeerd wondverpleegkundige bij ZZWD
25 januari 2017


Sinds 11 januari van dit jaar mag Ineke de Bruin zich officieel wondverpleegkundige bij ZZWD noemen. Zij volgde het afgelopen jaar de Vervolgopleiding Wondverpleegkundige aan de Radboud Health Academy in Nijmegen en heeft deze met goed gevolg afgesloten. Haar diplomering sluit goed aan bij het in 2016 uitgevoerde verbeterproject op het gebied van wondzorg bij ZZWD.

Ineke is al een aantal jaren werkzaam bij ZZWD. Zij heeft de afgelopen 2 jaar wondverzorging bij alle medewerkers meer onder de aandacht gebracht door haar kennis en expertise hierover te delen. Het wondprotocol is geactualiseerd en Ineke is gestart met scholingsbijeenkomsten voor verzorgenden van ZZWD. Daarnaast heeft zij de ‘Eerste hulp wondbox’ geïntroduceerd die op alle locaties beschikbaar is. Ineke: “Door vroegtijdige signalering kan een adequaat behandelplan worden opgesteld, waardoor een wond sneller geneest en erger, bijvoorbeeld een infectie of een ziekenhuisopname, voorkomen kan worden. Het behandelplan wordt zo nodig afgestemd met de huisarts van de klant”. Veegwonden (skin tears), die klanten oplopen door relatief lichte aanraking, en doorligwonden zijn voorbeelden van wonden die Ineke met de medewerkers behandelt met goed resultaat. Een volgend doel van Ineke is het verder professionaliseren van het verzorgen van smetwonden. Ineke: “Wonden zijn belastend voor mensen en leveren hoge zorgkosten op, het is de ambitie van ZZWD en van mij om uitstekende professionele wondzorg te verlenen. Daarnaast is preventie van wondzorg een speerpunt binnen de organisatie”.

Op de foto feliciteert Klaske Waaijer, manager zorg en welzijn, Ineke (rechts op de foto) met haar behaalde diploma.