← Vorige pagina
Dorpsbelang Vledder en ZZWD samen aan de slag met Woonzorg Centrum Vledder
08 juni 2018


P E R S B E R I C H T
8 juni 2018

DorpsbelangVledder en ZZWD samen aan de slag met Woonzorg Centrum Vledder
Dorpsbelang Vledder en Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) hebben een projectovereenkomst ondertekend waarin zij afgesproken hebben samen te werken aan de realisatie van een woonzorgcentrum in Vledder. Dorpsbelang Vledder en ZZWD zijn al langere tijd met elkaar in gesprek waarbij ZZWD heeft aangegeven te willen aansluiten op de wensen en ideeën binnen Vledder. Dorpsbelang Vledder wil gebruik maken van de expertise en ervaring van de zorgorganisatie. Het stadium was aangebroken dat Dorpsbelang Vledder en ZZWD het naar elkaar en naar derden toe belangrijk vonden de samenwerking een formeel gezicht te geven middels de projectovereenkomst.

Het initiatief voor een woonzorgcentrum in Vledder ligt bij Dorpsbelang vanuit de enige jaren geleden opgestelde nota ”Visie op levensloopbestendig wonen in Vledder”. Met steun van de inwoners werkt Dorpsbelang Vledder aan het ontwikkelen van Vledder tot een dorp waarin dorpsgenoten met elkaar zorgen voor een aantrekkelijk, op positieve gezondheid gericht woon- en leefklimaat waarbij alle generaties betrokken zijn bij het op peil houden van het welzijn en welbevinden van de inwoners van Vledder en omgeving. Het realiseren van een woonzorgcentrum versterkt de infrastructuur in het dorp en draagt ertoe bij dat de inwoners ook bij eentoenemende zorg- en ondersteuningsafhankelijkheid daadwerkelijk op een verantwoorde wijze in het dorp kunnen blijven wonen. Als enige hoofdkern binnen de Gemeente Westerveld ontbeert Vledder een zorgvoorziening en verpleegcapaciteit. Voor ZZWD past dit initiatief in het streven om zich als zorgorganisatie concreter met de samenleving te verbinden en met burgers lokale oplossingen te realiseren.

Het beoogde Woonzorg Centrum Vledder bestaat uit 32 huur- en koopwoningen, drie gastenkamers en twee ontmoetingsruimten te bouwen binnen het bestemmingsplan Vledder-Noord waarbijhet principe ‘scheiden wonen en zorg’ van toepassing is. Dorpsbelang Vledder is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het vastgoed, ZZWD neemt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en exploitatie van de in en rond het woonzorg centrum te verlenen zorg- en dienstverlening. Bij het organiseren van de zorg- en dienstverlening zal ZZWD zoveel mogelijk aansluiten bij lokale wensen, mogelijkheden en voorzieningen.
Het streven is de bouw van het woonzorgcentrum nog dit jaar te starten.