← Vorige pagina
Alzheimer Trefpunt Westerveld op 27 november a.s. in Diever
11 november 2019


De volgende bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt vindt plaats op 27 november 2019.

Thema is: financiële zaken regelen bij dementie. Gastspreker is notaris Varekamp uit Dwingeloo

Locatie: Hart van Diever, Westeres 7 in Diever

Die bijeenkomst is ‘s middags van 14.30 uur – 16.00 uur ( zaal open om 14.00 uur, start programma 14.30 uur)Download hieronder het verslag van de vorige beweeglijke bijeenkomst over demente op 25 september jl.! 

Op dit moment staat de teller op 280.000 mensen die in Nederland aan de ziekte Alzheimer lijden. De overheid verwacht dat dit aantal met een aantal jaren verdubbeld zal zijn en spreekt met de provincies en de gemeenten over dit gezondheidsprobleem want mensen die hieraan lijden hebben veel zorg en aandacht nodig. Als je niet met Alzheimerpatiënten in aanraking komt herken je de signalen niet en wordt iemand hoogstens gezien als een verward persoon. Een juiste benadering en aandacht kan veel moeilijkheden voorkomen en in de provincie Drenthe is er al veel aandacht voor. De gemeente Westerveld heeft vorig jaar een convenant met de provincie gesloten en daarin is vastgelegd dat Westerveld volop aandacht zal schenken aan dementie. Begin dit jaar is er dan ook gestart met de pilot Alzheimer Trefpunt Westerveld en zijn er bijeenkomsten georganiseerd waar belangstellenden, mantelzorgers en wie maar wil, informatie kan krijgen.


Het Alzheimer Trefpunt Westerveld is een samenwerking tussen zorg en welzijn; Icare, Zorggroep
Noorderboog, Buurtzorg, Dagactiviteiten Kiemhuis, Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD), Alzheimer Drenthe en Welzijn MensenWerk. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met plaatselijke vrijwilligersgroepen.