Personeelssamenstelling 2018

Aard van de arbeidsovereenkomsten 2018

Gemiddeld aantal medewerkers met arbeidsovereenkomst in 2018
213
Som van ingezette fte's van medewerkers met arbeidsovereenkomst in 2018    
109
Percentage medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst in 2018
1,9%
Percentage inzet uitzendkrachten in 2018
6,8%
Hoeveel € is er procentueel ingezet aan uitzendkrachten in 2018?
11,6%
Gemiddelde omvang van arbeidsovereenkomst
0,51 fte

Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers in 2018

De ingezette niveaumix zag er in 2018 als volgt uit (in aantallen fte's t.b.v. de Wet langdurige zorg):

Niveau 1
0
Niveau 2
29,4
Niveau 3
60,8
Niveau 4
9,0
Niveau 52,3
Niveau 6
0
Overig zorgmedewerkers  
0
Leerlingen7,5


Aantal stagiairs in 2018 = 51
Aantal vrijwilligers in 2018 = 400
Ziekteverzuim in 2018

Het ziekteverzuimpercentage in 2018 voor ZZWD was 6,4%.
De verzuimfrequentie bedroeg 0. 74.
In- door- en uitstroom in 2018

Omvang instroom nieuwe medewerkers
15,1%
Omvang uitstroom van medewerkers
12,7%
Omvang doorstroom (kwalificatieniveau) medewerkers
2,8%
Ratio personeelskosten/opbrengsten in 2018

Inzet fte per cliënt =  0.79